Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

1994

Název publikace/Name

Vývoj sociálně-prostorové struktury Prahy

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (1994): Vývoj sociálně-prostorové struktury Prahy. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace