Skip to main content

Autoři/Authors

Iva Ritschelová

Klára Vojtěchovská

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Vývoj vybavenosti veřejnou autobusovou dopravou v okolí Jaderné elektrárny Dukovany a vnímání elektrárny místními obyvateli

Abstrakt/Abstract

Výzkum byl zaměřen na zjišťování vlivu Jaderné elektrárny Dukovany na obyvatelstvo a na vývoj vybavenosti veřejnou autobusovou dopravou v bezprostřední blízkosti elektrárny. Jádrem zkoumaného území se stala 1. zóna havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany, do níž patří obce Dukovany, Horní Dubňany, Mohelno, Rešice, Rouchovany a Slavětice. Výzkum si kladl za cíl zjistit, jakým způsobem ovlivnila Jaderná elektrárna Dukovany místní obyvatelstvo a jaké proměny okolních obcí v souvislosti s činností elektrárny obyvatelé zaznamenali, a v neposlední řadě jestli výstavba a provoz elektrárny ovlivnil veřejnou autobusovou dopravu v nejbližším okolí. Původním záměrem výzkumu bylo také zjistit, jak se vyvíjela migrace obyvatelstva do území na základě dostupných dat, a dále studium dokumentů (místních periodik, regionálního tisku a jiných informačních zdrojů) v archivech či knihovnách ve zkoumané oblasti za účelem získání informací o proměnách dopravní i migrační situace. Vzhledem ke zmenšení počtu členů výzkumného týmu však tento cíl nemohl být naplněn, přesto by se tyto aspekty daly zahrnout a stát se inspirací pro další případný výzkum této oblasti.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace