Skip to main content

Autoři/Authors

Hovorková K.

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Vývoj vzdělanostní struktury mikroregionu České Budějovice

Citace/Citation

HOVORKOVÁ, K. (2015): Vývoj vzdělanostní struktury mikroregionu České Budějovice. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 114 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace