Skip to main content
Autoři/Authors

Jana Temelová

Jan Kubeš

Kährik A.

Kadarik K.

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

Název publikace/Name

What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic

Citace/Citation

KÄHRIK, A., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., KUBEŠ, J. (2016): What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies, 53, č. 2, s. 355-372.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace