Skip to main content
Autoři/Authors

Jana Temelová

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

Název publikace/Name

Základní a mateřské školy

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J. (2011): Základní a mateřské školy. In: Ouředníček, M. Temelová, J., Pospíšlová, L. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace