Skip to main content

Autoři/Authors

Josef Mareš

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Zastavitelné rezidenční plochy v suburbánní zóně Prahy

Citace/Citation

MAREŠ, J. (2013): Zastavitelné rezidenční plochy v suburbánní zóně Prahy. Urbanismus a územní rozvoj, 16, č. 4, s. 36-42.

Abstrakt/Abstract

Článek vyhodnocuje výsledky šetření disponibilních zastavitelných rezidenčních ploch v obcích suburbánní zóny Prahy ve stavu k roku 2010. Soustředí se přitom zejména na vztah velikosti zastavitelných ploch v jednotlivých obcích, populační velikosti těchto obcí, jejich polohy v rámci suburbánní zóny Prahy i vůči kapacitní dopravní infrastruktuře a rozsahu ploch volné krajiny v obci. Porovnáním velikosti zastavitelných ploch s populačním přírůstkem v posledních dvou desetiletích také článek přispívá k diskusi potřebnosti vymezených zastavitelných ploch z hlediska poptávky.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace