Autoři/Authors

Lucie Pospíšilová

Osman R.

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

2016

Název publikace/Name

Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu.

Citace/Citation

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17, č. 1, s. 63−76.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace