Skip to main content

Seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu


Nenechte si ujít dubnový seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu, pořádaný Historickým ústavem AV ČR ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Národním archivem.
 
V základním i aplikovaném výzkumu jsou v mnoha oborech stále intenzívněji využívány historické mapy ve smyslu mapových rekonstrukcí a 3D modelů, v rámci výsledků výzkumu označované jako specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Tyto mapy mají ve vztahu k soudobé nekomerční i komerční kartografi cké tvorbě svá specifi ka, především s ohledem na využití transdisciplinárních metod a poznatků mnoha humanitních, přírodovědných i technických oborů. Nezbytná je přitom úzká spolupráce s kartografy, geografy a GIS pracovníky. Na široké škále příkladů, zejména z projektů NAKI, budou představeny přínosy a uplatňování Nmap, ale také možnosti a úskalí jejich tvorby
 
Akce se koná 20. dubna 2023 od 9:00 v přednáškovém sále Národního technického muzea.
 
Mezi přednášejícími budou i Martin Ouředníček a Jiří Nemeškal s příspěvkem věnujícím se tvorbě aplikovaných výstupů Nmap v projektech NAKI Urbánní a regionální laboratoře.
 
Podívejte se na detailní program semináře.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace