Skip to main content

Shapefily za pražské farní okresy


Věděli jste, že v Praze existovala kromě klasického administrativního členění celá řada dalších územních jednotek, za které se publikovala data o obyvatelstvu? Jednou z nich jsou farní okresy. V roce 1871 jich v Praze bylo celkem 20 a vymezeny byly podle jednotlivých farních kostelů Prahy.
 
Rozhodli jsme se za tyto územní jednotky vytvořit shapefily (shp). Ty budou vedlejším výstupem projektu NAKI – Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole. 
 
Aktuálně pracujeme i na pozdějším vymezení, které již bude zahrnovat také Vyšehrad! 
 

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace