Skip to main content

Úspěšné dokončení druhého ročníku projektu 4EU+ UNREAD


Ve dnech 23. a 24. března 2023 se v Praze u nás na Přírodovědecké fakultě UK konala závěrečná konference kurzu 4EU+ „Urban Regulations and Political Memory“. Kurz „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development” (UNREAD) je jedním ze vzdělávacích projektů připravených v rámci Flagship 1 aliance 4EU+. Tento interdisciplinární kurz vede tým historiků, právníků a geografů z Varšavské univerzity, Milánské univerzity a Univerzity Karlovy. První ročník byl zahájen v říjnu 2021 a dokončen v březnu 2022, druhý ročník začal v říjnu 2022 a byl dokončen v březnu 2023. Tématy kurzu byly hnací síly městských změn, rozvoj chytrých měst a interdisciplinární metodologie urbánních studií aplikované na případech v Česku, Polsku a Itálii. Závěrečnou konferenci pořádala Přírodovědecká fakulta UK, konkrétně potom Katedra sociální geografie regionálního rozvoje. Celý dvoudenní program připravovaly dva členové našeho výzkumného týmu (Martin Ouředníček a Adel Petrović) spolu se studenty magisterského studia geografie (Jakub Kraft a Daniel Bečvář) a vedoucí Mapové sbírky (Eva Novotná). Studenti kurzu představili v rámci konference výstupy svých výzkumných projektů. Druhý den vedla hlavní koordinátorka projektu dr. Karolina Wojciechowska panelovou diskusi. Během dvou dnů na účastníky čekala prohlídka vnitřního města Prahy s průvodcem, návštěva mapové sbírky Geografického ústavu a účast na workshopech zaměřených na propojení s kolegy z jiných univerzit a rozvoj mezinárodních kontaktů.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace