Skip to main content

Výroční konference České sociologické společnosti


V minulém týdnu proběhla Výroční konference České sociologické společnosti (ČSS), na které byly představeny tři příspěvky členů a členek našeho týmu. V anglickém panelu “Financialization, Citizenship and Housing” byly prezentovány dva příspěvky:
  • Slavomíra FERENČUHOVÁ, Petra ŠPAČKOVÁ: Specifics of housing estates and residential satisfaction in Czech cities: a historical comparison
Vědkyně se ve své prezentaci zaměřily na (1) představení projektu GAČR, (2) vysvětlení obsahu a strategií multidisciplinárního výzkumného projektu ze 70. let s využitím v té době publikovaných dokumentů a „rekonstruovaného“ sociologického dotazníku, který tým při výzkumu využil. (3) Rovněž výzkumnice představily první výsledky srovnávacího šetření pražských čtvrtí (městských čtvrtí, sídlišť, předměstí), který se zaměřuje na rezidenční spokojenost a postoje k rezidenční mobilitě.
  • Petra ŠPAČKOVÁ, Jan SÝKORA, Kadi KALM, Ondřej ŠPAČEK: Various housing estates’ trajectories in post-socialist cities: does the socialist legacy still matter?
Vědci a vědkyně se věnovali trajektoriím různých sídlišť v letech 1989 až 2011 v Estonsku a v Česku. Představili, jaké jsou dominantní trajektorie sídlištních čtvrtí v estonských a českých městech v průběhu dvaceti let. V českém panelu „Města a bydlení“ byl prezentován jeden příspěvek:
  • Marie HORŇÁKOVÁ, Petra ŠPAČKOVÁ: Hledání nového bydlení: Překážky a strategie mladých rodin ze střední třídy žijících v Pražském metropolitním regionu
Marie se věnovala představení výsledků kvalitativního výzkumu, který se zaměřuje na výběr nového bydlení mladých rodin žijících v Praze. Pozornost věnovala aspektům zvažovaným při výběru bydlení, schopnosti mladých rodin naplnit své potřeby a požadavky, ale také strategiím a formám kapitálu využívaným pro získání nového bydlení. 

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace