Vyšel nový článek testující teorie prostorové a segmentované asimilace


V časopise International Migration Review vyšel článek s názvem „Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities: Comparative Analysis of Sydney, Barcelona, and Prague“ od Jiřího Hasmana a Ivany Křížkové, který na základě komparativní analýzy tří odlišných imigračních měst testuje teorie prostorové a segmentované asimilace.

Článek je založen na podrobném výzkumu prostorového rozmístění všech významných migračních skupin v těchto městech za použití moderních kvantitativních metod, jako je prostorová autokorelace či hodnocení prostorové příbuznosti migračních skupin.

Výsledky analýz ukázaly, že při hodnocení prostorové inkorporace imigrantů je nutno zohlednit nejen specifika jednotlivých migračních skupin a cílových měst, ale i jejich vzájemné působení.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace