Skip to main content

Geografie městských komunit


Garant/ka předmětu

Petra Špačková

Přednášející

Petra Špačková

Výuka

zimní semestr

Počet kreditů

2/3 kredity (2/0, z nebo zk)

Moodle předmětu

přejít na Moodle


  • Volitelná přednáška je určena pro studenty magisterského (případně bakalářského) studia a je koncipována v návaznosti na další předměty ze sféry geografie města. Přednáška je zaměřena na představení výzkumu komunit a lokalit: teoretických základů, hlavních konceptů a výzkumných témat. Zaměřujeme se na studium proměny charakteru a lokalizace mezilidských vazeb od 19. století do současnosti. Pozornost je věnována také empirickému výzkumu lokalit a komunit, jeho metodologii a představení vybraných studií. Práce v kurzu je založena na kombinaci přednášek, diskusních seminářů a distančních hodin určených pro přípravu na diskusní semináře a výzkumného projektu.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace