Skip to main content

Metody kvalitativního výzkumu (kombinované studium)


Garant/ka předmětu

Lucie Pospíšilová

Přednášející

Lucie Pospíšilová

Výuka

letní semestr


  • Cílem kurzu je seznámit studenty a studentky s kvalitativním výzkumem v geografii, jeho specifiky, metodami sběru a analýzy dat. Účastníci kurzu budou umět navrhnout kvalitativní výzkumný design, realizovat sběr dat, provést analýzu dat a interpretovat výsledky.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace