Skip to main content

Metody v sociální geografii I


Garant/ka předmětu

Jana Jíchová

Výuka

zimní i letní semestr

Moodle předmětu

přejít na Moodle


 • MSG probíhá:

  v zimním semestru pro: SGG a Demografie

  v letním semestru pro: GE-KA

   

  Pro aktuální informace sledujte stránky předmětu na Moodle.

 • Požadavky pro udělení zápisu:

  ▪ Aktivní účast na cvičeních (maximálně 2 absence) a přednáškách: Při testu a prezentacích prací je účast povinná

  ▪ Včasné odevzdání všech prací v požadované kvalitě (práce s odborným cizojazyčným článkem, aplikace metody výzkumu, seminární práce, terénní šetření)

  Práce odevzdané před termínem budou posuzovány méně přísně.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace