Seminář k bakalářské práci


Garant/ka předmětu

Martin Ouředníček

Přednášející

Lucie Pospíšilová

Výuka

zimní semestr

Počet kreditů

4 kredity (0/4, z)


URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace