Skip to main content

Seminář ze sociální geografie


Garant/ka předmětu

Petra Špačková

Přednášející

Petra Špačková

Viktor Květoň

Výuka

letní semestr

Počet kreditů

3 kredity (0/2, z)

Moodle předmětu

přejít na Moodle


  • V průběhu semináře se studenti seznamují s tematickým obsahem sociální geografie v kontextu hlavních výzkumných směrů rozvíjených na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Obsah semináře je koncipován s důrazem na představení činnosti jednotlivých výzkumných center. Samostatná práce studentů se zaměřuje na porozumění odbornému textu a získání základních dovedností pro samostatné tvůrčí řešení výzkumných problémů.

    Další informace k předmětu jsou dostupné v systému Moodle.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace