Skip to main content

Sociogeografické regionální systémy


Garant/ka předmětu

Miroslav Marada

Výuka

letní semestr

Počet kreditů

6


  • Kurz rozvíjí následující témata: Geografická organizace společnosti: obecná koncepce – Sociogeografická regionalizace: metody, hodnocení – Hierarchie systému osídlení – Metropolitní areály – Polohová exponovanost – Vývoj územní koncentrace obyvatelstva a ekonomiky – Měřítková diferenciace sociogeografických systémů a vývojové procesy – Typy a formy geografické difúze – Vývoj hierarchie nodálních center – Metropolizace a formování nadnodálních center – Teorie stádií a vývoj osídlení – Regionální rozvoj a regionální politika – Územní administrativa – Dosavadní a budoucí vývoj sociogeografické organizace – Evropský a globální kontext.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace