URRlab (Urbánní a regionální laboratoř) je pracovní skupina vědeckých pracovníků a pedagogů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním cílem pracovní skupiny je sdílení a diskuse témat vztahujících se k výzkumu a praktickým problémům měst, osídlení, regionálního rozvoje a příbuzných oborů z pozice sociální geografie.    

 

Vizitka výzkumného týmu URRlab ke stažení ZDE

 

Atlas   GIS   Vyuka

Projekty   Publikace   URRlab tým

Zprávy

29/06/16

Ve sborníku příspěvků z XIX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, byl zveřejněn článek o implementaci RIS3 strategie ve Středočeském kraji. Autoři, Peter Svoboda a Ivo Říha, v něm hodnotí dosavadní kroky, ke kterým došlo prostřednictvím činnosti Středočeského inovačního centra. 

13/05/16

V soutěži Mapa roku 2015 byl za kartografické zpracování oceněn autorský kolektiv souboru specializovaných map Sociálně prostorová diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě.

05/04/16

Na roky 2016-2017 byl podpořen vysokoškolský grantový projekt, jehož hlavní řešitelkou je Ivana Přidalová. Projekt stojí na pomezí geografie města a mezinárodní migrace a zabývá se mobilitou cizinců a jejich rolí v utváření lokálního sociální prostředí ve městě.