Skip to main content

2024 AAG Annual Meeting Honolulu


Na konci dubna se v Honolulu (Havaj) konalo výroční zasedání AAG. Témata letošního ročníku AAG propojila zasedání a akademickou činnost s ekologií, historií a kulturou hostitelské lokality na Havaji a potvrdila propojenost místa a lidských bytostí zde i na celém světě. Tato témata utvářela hlavní přednášky a zvláštní akce během zasedání. Třemi hlavními tématy byly:
  • Reciprocal Scholarship
  • Colonialism and Resources
  • Recovery and Restoration
Letošního ročníku AAG se zúčastnili dva členové našeho výzkumného týmu, Jiří Nemeškal a Martin Ouředníček. Jiří Nemeškal byl součástí sekce „GeoAI and Deep Learning Symposium: GeoAI and Social Sensing for Human-Pandemic Dynamics“ a přednesl příspěvek s názvem „Disruption of long-term commuting development – the impact of Covid-19 on the daily mobility in the Czech Republic.“
Sekce věnovaná nové knize Theory and Explanation in Geography (Wiley, 2024)
 

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace