Skip to main content

9. brněnská konference urbánních studií


Několik členů našeho týmu se koncem května již tradičně účastnilo mezioborové brněnské konference urbánních studií (už 9!), která probíhá na Katedře environmentálních studií FSS MU. Letos nesla podtitul Ne(-)lidské město a opět byla plná zajímavých příspěvků i sociálních interakcí. 

Jaké příspěvky byly prezentovány?

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace