Skip to main content

RNDr. Martin Šimon Ph.D.Kancelář

Horská 3, Praha 2, 128 43

Telefon

221951391


Pracoviště

Urbánní a Regionální Laboratoř (URRLab)
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Odkazy

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace