Skip to main content

Mgr. Jana HámkováPozice

administrativní pracovnice

Kancelář

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43


Pracoviště

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Legerova 5, místnost 325

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace