Martin Fleischmann MSc. Ph.D.


Kancelář

Na Slupi 17


Pracoviště

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Odkazy

 • Martin je členem Urbánní a regionální laboratoře na Univerzitě Karlově v Praze a Geographic Data Science Lab na University of Liverpool a alumni Urban Design Studies Unit na University of Strathclyde. Získal doktorát z architektury na University of Strathclyde v Glasgow, kde se věnoval městské morfologii a kvantitativním aspektům charakterizujícím podobu měst. Je držitelem titulů v oborech urban design (University of Strathclyde, 2017) a architektura a urbanismus (České vysoké učení technické v Praze, 2015).

  Když se nevěnuje výzkumu, píše open source software, propaguje otevřenou vědu a pomáhá ostatním s jejich daty.

  Jeho výzkumný zájem spočívá v morfologii měst a prostorové data science se zaměřením na kvantitativní analýzu a klasifikaci městských forem, dálkový průzkum Země a umělou inteligenci, kombinující architektonické aspekty popisu měst, sociální geografie a datové vědy.

  Martin je autorem nebo maintainerem řady open source vědeckého softwaru. Vyvinul momepy, open source toolkit pro měření městské morfologie pro Python poskytující širokou škálu nástrojů pro morfometrickou analýzu. Od roku 2019 je Martin členem vývojového týmu GeoPandas, open source knihovny pro Python pro geografická data. V roce 2020 se připojil k vývojovému týmu PySAL, knihovny pro Python pro prostorovou statistickou analýzu. Kromě toho pravidelně přispívá do dalších open source projektů a vyvíjí vlastní knihovny jako Clustergram pro vizualizaci cluster analýzy nebo Xvec pro práci s vektorovými datovými kostkami.

  Více informací naleznete na martinfleischmann.net.

   

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace