Skip to main content

Dokončili jsme Final Report k projektu START!


Úspěšně jsme dokončili jeden z výstupů projektu START (START Programme)Final Report, který propojuje a shrnuje veškeré výsledky tohoto projektu. Projekt i report nesou stejný název: What about your locality? Life-course differences in experiencing and perceiving residential neighbourhoodsŘešení projektu oficiálně skončilo na konci března 2023 a na projektu i tomto Final Reportu pracovali všichni čtyři řešitelé: Pavel Frydrych, Niloufar Ghafouriazar, Marie Horňáková a Jan Sýkora. Projekt se zaměřoval na podobnosti a rozdíly v tom, jak obyvatelé vnímají a jsou spokojeni se svou rezidenční čtvrtí v odlišných fázích života. Analyzovali jsme funkční a emocionální vazby jednotlivců k obytnému prostředí v různých životních fázích. To nám umožnilo prozkoumat téma z různých perspektiv a lépe pochopit komplexní vztah člověka s místem. Na téma jsme nahlíželi z pohledu tří skupin obyvatelstva: starší děti ze suburbia, mladé rodiny ze sídliště a starší dospělí z gentrifikujícího se vnitřního města.    Samotný Final Report si kladl tyto tři výzkumné otázky:
  • How do distinct life-course groups living in different neighbourhood types experience and perceive their neighbourhoods?
  • How are residents functionally and emotionally attached to their neighbourhoods?
  • Which are the factors that influence the residents’ attachment to their neighbourhoods?
Celý Final Report je k přečtení zde.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace