Skip to main content

Gratulujeme k novým GAUK projektům našich PHD studentů!


Hned dva PHD studenti z našeho týmu uspěli a získali finanční podporu na výzkum od Grantové agentury univerzity (GAUK). Moc jim gratulujeme a přejeme úspěšný výzkum!

Čemu se budou věnovat?

Jiří-Jakub Zévl se bude věnovat projektu s názvem „Big data v analýze urbánní mobility a časoprostorového chování obyvatelstva“ Dilnoza Tasheva bude pracovat na projektu „Přináležitost k místu a revitalizace na sídlištích v Praze a Biškeku“

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace