Skip to main content

Mapové a datové centrum (MDC) slaví první narozeniny


Mapové a datové centrum (MDC) vzniklo v polovině roku 2022 jako specializované data-oriented pracoviště spadající pod geografickou sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Aktivita centra je úzce navázána na náš výzkumný tým. Vedoucím centra je totiž člen našeho týmu Adam Klsák a mezi dalšími členy najdete Jana Sýkoru, Jiřího Nemeškala, či Martina Fleischmanna.

Čemu se centrum věnuje a jaké má cíle?

Jeho hlavními úkoly jsou efektivní integrovaná datová správa, tvorba pokročilých vizualizací datpodpora výzkumných týmů v oblasti data managementu a open science, věnuje se ale i vlastní výukové činnosti (v květnu a červnu proběhlo úspěšně první kolo upskillingového kurzu Analytik/analytička prostorových dat). Inspirace pro jeho vznik vzešla z obdobných pracovišť ve veřejné správě, soukromém sektoru i na zahraničních univerzitách, v českém akademickém prostředí je však s jistotou jedním z prvních svého druhu. Středobodem fungování týmu je vytváření vlastního datového a mapového portálu DataHub. DataHub vzniká primárně jako datový katalog pro zaměstnance a studenty PřF UK, nicméně jeho obsah by měl sloužit i partnerům z řad odborné veřejnosti, vyučujícím na středních a základních školách či k široké propagaci činnosti albertovských geografů a geografek (výstupy projektů, interaktivní mapové aplikace, specializované mapy či výukové materiály).

Jaké jsou další plány?

Plány pro následující rok zahrnují zejména další etablování pracoviště v rámci struktur Fakulty, šíření povědomí o jeho činnostech, jejichž portfolio by se mělo postupně rozšiřovat, a větší zapojení talentovaných studentů a studentek do práce na výstupech.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace