Nové rezidenční projekty a gated communities v Praze


ZAJÍMAVÁ NABÍDKA PRO STUDENTY

Téma nových rezidenčních projektů a gated communities je úzce navázáno na aplikovaný výzkum pro
potřeby praxe územního plánování, rozhodování v území a developmentu. Zásadní je uplatnění
výsledků terénního výzkumu ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a společností
SKANSKA. Jde o vynikající možnost seznámit se s potřebností sociogeografického výzkumu v praxi
veřejného i komerčního sektoru.

Hlavním výstupem je interaktivní mapa, která vznikne sběrem dat s využitím aplikace ArcGIS Field
Maps obsahující vybrané větší nově vystavěné rezidenční areály v Praze. Součástí kurzu bude setkání
s odborníky z praxe. Přidanou hodnotou může být dobrovolné zapojení do dalších projektů
výzkumného týmu URRlab nebo participace na publikaci založené na sběru dat v rámci projektu.

Zapojení do této aktivity je možné v rámci povinně volitelných předmětů Metody terénního výzkumu
v sociální geografii (hlavním výstupem je výzkumné zpráva zpracovávaná v pětičlenných skupinách,
první hodina 18. 2.) nebo Terénní cvičení ze sociální geografie (výstupem je databáze lokalit a krátká
zpráva z terénu). V případě zájmu je možné větší objem práce zaplatit ve formě brigády.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace