Skip to main content

Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Doba řešení

2023 - 2025

Hlavní řešitel/ka

Robert Osman

Další řešitelé

Lucie Pospíšilová

Externí řešitelé

Hana Porkertová

Pavel Doboš

Veronika Krotká Kotýnková

Eva Kašparová

  • Projekt se zabývá vztahem mezi postižením a časem. Reaguje na skutečnost, že postižení je v geografii dominantně nazíráno skrze prostor a prostorové znevýhodnění a vztah k času a časovému znevýhodnění je opomíjen. Projekt se tak zaměřuje na to, jak se čas a postižení propojují v každodenních situacích. Klade si otázky, jakými způsoby se lidé s postižením střetávají s normativními koncepcemi času i jaké jiné časovosti vytvářejí. K analýze využívá perspektivu ‚crip temporalities‘ a kritického konceptu ‚chrononormativity‘, které ukazují každodennost lidí s postižením jako omezenou časovými normativy, ale i jako osvobozující od těchto normativů. Projekt je postaven na kvalitativních výzkumných metodách, konkrétně hloubkových rozhovorech, denících a focus groups, pomocí kterých prozkoumává každodenní časovosti lidí s různými druhy postižení. Mezi hlavní přínosy projektu patří propojení crip temporalities a geografie znevýhodnění, rozvoj studií postižení v České republice, artikulace doposud přehlížených forem ableismu a emancipace ab-normálních časovostí.

  • Projekt má tři cíle:

    (i) porozumět způsobům, jakými se postižení a chrononormativita České společnosti vzájemně propojují;

    ii) představit krip temporality jako emancipační a subverzivní;

    iii) rozvíjet geografii znevýhodnění v prostředí České republiky.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace