Skip to main content

Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Doba řešení

2020 - 2022

Hlavní řešitel/ka

RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Externí řešitelé

RNDr. Robert Osman, Ph.D.

  • Projekt se zabývá zkušeností lidí se zrakovým znevýhodněním s městským prostorem. Zaměřením na konkrétní prostorové praktiky výzkum problematizuje přímočarý vztah mezi tělem a prostorem, které se vzájemně spolu-utvářejí, a kriticky zkoumá podobu moderního města nakonfigurovaného pro tělesně zdatná těla. Následuje tak poststrukturalistickou tradici geografie znevýhodnění, jenž se zaměřuje na prostorovou zkušenost lidí s postižením, a zároveň přináší reflexi geografie jako disciplíny opomíjející různá těla. Výzkum s nevidomými lidmi tak sociální geografii obohacuje jak v otázce, jakým způsobem nevidomou zkušenost s městským prostorem konceptualizovat, tak v kritice vizuality jako odtělesněného fenoménu. Projekt využívá kvalitativní metody výzkumu, konkrétně hloubkové rozhovory a go-along research, které se zaměřují na otázky, jakým způsobem se nevidomí lidé městským prostorem učí pohybovat, jak využívání různých druhů asistovaného pohybu proměňuje jejich zkušenost s prostorem města, či jakým způsobem se do jejich zkušenosti promítá vizualita.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace