Skip to main content

Proces výběru nového místa bydliště obyvatel Pražského městského regionu


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Doba řešení

2018 - 2020

Hlavní řešitel/ka

Marie Horňáková


Anotace

Výzkum se zaměřuje na mladé rodiny. Významnost studovaného tématu vychází z nutnosti reflektovat potřeby, požadavky a představy obyvatel při plánování rozvoje měst, například v souvislosti se v současné době převládající snahou o jejich zahušťování.

 • Projekt se zaměřuje na témata rezidenční mobility, rezidenčních preferencí a na způsob jejich utváření. V posledních letech můžeme pozorovat v této oblasti mírné změny. Kromě stále významného procesu suburbanizace se začínají projevovat i reurbanizační tendence a zároveň se mladí lidé stěhují i na socialistická sídliště. Pro pochopení těchto tendencí ve vývoji Pražského městského regionu se řešitelka se věnuje studiu procesu výběru nového bydliště obyvatel ve třech odlišných typech území Pražského městského regionu (vnitřní město, sídliště, suburbium).

 • Hlavním cílem předkládaného projektu je zjistit, jak se liší rezidenční preference a proces výběru nového bydliště mezi rezidenty ve vnitřním městě, suburbiu a na sídlišti. Snahou je identifikovat a vysvětlit spojitosti mezi typem a lokalizací rezidenční zástavby a charakteristikou obyvatel (z hlediska socioekonomického a demografického statusu, životního stylu, hodnot apod.).

 • HORŇÁKOVÁ, M., SÝKORA, J. (2021): From suburbanization to reurbanization? Changing residential mobility flows of families with young children in the Prague Metropolitan Area. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 75, 4, 203-220.

  HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2021): Sdílené prostory a sousedská blízkost jako důvody pro výběr nového bydlení. Geografické rozhledy, 30, 4, 10–13.

  HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2020): Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague. Journal of Housing and the Built Environment, 35, 807-827.

 • 25.-29. září. 2019, Bělehrad, Srbsko: CAT-ference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference. Příspěvek: Residential mobility of young families in the Prague Metropolitan Area. (Marie Horňáková, Jan Sýkora).

  13.-14. září 2019, Brno, Česko, International Student and Early Career Conference New Wave. Příspěvek: Residential mobility of young families in the Prague Metropolitan Area. (Marie Horňáková, Jan Sýkora).

  28.-30. srpna 2019, Atény, Řecko, ENHR Conference: Housing for the next European social model. Příspěvek: Residential mobility of young families in the Prague Metropolitan Area. (Marie Horňáková, Jan Sýkora).

  25.-26. října 2018, RSA Student and Early Carreer Conference in Brighton (UK): Strategies for Career Success: Networking, Publishing and Funding, Příspěvek: Selecting a new place of residence: Cohousing as a pull factor?

  4.-8. září 2018, Bratislava, SR; 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. sjezd České geografické společnosti: Geografia na vzostupe? Příspěvek: Výběr nového místa bydliště: Cohousing jako pull faktor?

  26.-29. června 2018, ENHR Conference in Uppsala: More together, more apart: Migration, densification, segregation. New Housing Research Colloquium, Příspěvek: Selecting a new place of residence: Cohousing as a pull factor?

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace