Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Označení projektu

19-03211S

Doba řešení

2019 - 2021

Hlavní řešitel/ka

Martin Šimon

Externí řešitelé

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.

Renáta Mikešová, MSc.

  • Projekt 19-03211S je řešen ve spolupráci se SoÚ AV ČR. Byl podpořen Grantovou agenturou České republiky.

    Projekt je zaměřen na výzkum nárůstu nerovností a rezidenční segregace v městských oblastech, které představují klíčovou výzvu pro současné veřejné politiky. Téma rezidenční segregace a rezidenční mobility cizinců uchopuje pomocí inovativních metod a nových datových zdrojů, které prohlubují poznání mechanismů rezidenční segregace a jejího vlivu na sociální kohezi. Navržený projekt má tři základní cíle. Prvním cílem je prozkoumat rezidenční segregaci v Česku pomocí inovativní metody využívající tzv. individualizovaných sousedství. Druhým cílem je zmapovat a analyzovat rezidenční mobilitu všech co do počtu významných minorit v Česku s ohledem na místo bydliště, věk, pohlaví a typ bydlení. Třetím cílem je analyzovat vliv kontextu sousedství na rezidenční volbu a rezidenční trajektorie minorit. Projekt bude analyzovat všechny početně významné minority v Česku. Navržený projekt přináší nové metody a možnosti analýzy, které přesahují v současnosti běžně používané metody ve výzkumu měst a v migračním výzkumu v Česku.

  • Pro více informací navštivte stránky projektu zde.

  • Pro více informací navštivte stránky projektu zde.

  • Pro více informací navštivte stránky projektu zde.

  • Pro více informací navštivte stránky projektu zde.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace