Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiíchAnotace

Projekt se věnuje současným změnám sociálního prostředí v zázemí českých měst.

 • Projekt se věnuje současným změnám sociálního prostředí v zázemí českých měst. Nejprve řeší vymezení rozsahu suburbanizace v českém systému osídlení a proměny sociální, demografické a etnické struktury obyvatelstva suburbií v posledních patnácti letech. Analýza založená na statistické evidenci migrace se věnuje zejména ověření hypotéz o (i) narůstající etnické heterogenizaci suburbií; a (ii) návratu obyvatel suburbií zpět do jádrových měst (reurbanizaci). Projekt dále využívá vlastních dotazníkových šetření starostů realizovaných od roku 2002 v suburbánních obcích Prahy, která rozšiřuje o nové kolo šetření a případové studie čtyř pražských suburbií osídlených v rané fázi suburbanizace. Kromě témat zaměřených na sociální a etnickou kompozici je dotazníkové šetření zaměřeno na zjištění postojů současných starostů k dalšímu rozvoji suburbánních obcí. Výsledky výzkumu budou prezentovány v mezinárodním prostředí a budou sloužit pro komparativní analýzy v rámci post-socialistických urbánních studií.

  Dotazníkové šetření

  V současné době probíhá dotazníkové šetření zaměřené na výzkum rezidenčního chování obyvatel suburbií, a to v lokalitách Jesenice a Dolní Jirčany. Doba trvání šetření je březen a duben 2019. Tazateli jsou studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V případě potřeby se obracejte na organizátorky šetření (Nina DvořákováMarie Horňáková).

  Mezinárodní seminář

  Ve středu 16. 6. 2021 proběhl mezinárodní webinář nesoucí název One thousand and one forms of suburbanisation: comparative research, terminology, methods, jehož náplní byla diskuze nad rozmanitými formami a pojetím suburbanizace jakožto globálního urbánního fenoménu. V roli hlavních hostů se představili Steven Logan (University of Toronto, Kanada), Roger Keil (York University, Kanada), Konstantin Grigorichev (Irkustská státní univerzita, Rusko) a Martin Ouředníček (Univerzita Karlova, Česko), který zároveň celou událost moderoval. Další více než čtyři desítky se zapojili jako posluchači a aktivní účastníci diskuze.

 • Cílem projektu je zmapovat současné změny v sociálním prostředí českých suburbií a otestovat hypotézy o narůstající etnické heterogenizaci a návratu části suburbánní populace zpět do jádrových měst.

 • Web of Science

  KUBEŠ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2022): Functional types of suburban settlements around two differently sized Czech cities. Cities, 1-12 [online]. Dostupné online: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275122001810

  ZÉVL, J.-J., OUŘEDNÍČEK, M. (2021): Measuring the morphology of suburban settlements: Scale-dependent ambiguities of residential density development in the Prague Urban Region. Moravian Geographical Reports, 29, 1, 27-38. Dostupné online: https://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/10361-Volume_29_Issue_1_Paper_3.pdf

  DVOŘÁKOVÁ, N., HORŇÁKOVÁ, M. (2021): Retiring in the suburbs? Residential strategies in two Prague suburbs. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography. Dostupné online: https://doi.org/10.1080/00167223.2021.1994866

  KŘÍŽKOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Immigrant internal migration in a new destination country: Do immigrants suburbanise in Czechia and why? Population, Place and Space, 26, 7, e2326. Dostupné online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/psp.2326

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2020): Temporality of urban space: daily rhythms of a typical week day in the Prague metropolitan area. Journal of Maps, 16, 1, 30-39. Dostupné online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1709577

  OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In Between City and Village: the Development of Spatial Patterns of Czech Suburbanization 1997-2016. Demografie, 61, 4, 299-307. Dostupné online: https://www.czso.cz/documents/10180/91917736/13005319q4_299.pdf/2a0ab8a7-4a92-43ff-a8cb-ac7353d9b128?version=1.0

  Kapitoly v knize

  DVOŘÁKOVÁ, N., HORŇÁKOVÁ, M. (2022): Residential Mobility Within the Central Bohemian Suburbs. In: Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-spatial Differentiation. Karolinum Press, Prague.

  JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2022): The Dynamics of Age Structure and Primary School Network Development and Its Consequences for Municipalities Within the Central Bohemian Region. In: Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Karolinum Press, Prague.

  KLSÁK, A., KŘÍŽKOVÁ, I. (2022): Spatial Patterns of the Foreign Population in Prague and the Central Bohemian Region: The State 10 Years After the Financial Crisis. In: Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Karolinum Press, Prague.

  KUČERA, T., BURCIN, B. (2022): The Population Future of the Central Bohemian Region: A Prognostic Vision for the Next Three Decades. In: Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Karolinum Press, Prague.

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., FRYDRYCH, P. (2022): Real Population and Daily Mobility in Prague and the Central Bohemian Region. In: Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Karolinum Press, Prague.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2022): Prague and the Central Bohemian Region: Main Socio-Spatial Processes in the Period After Transition. In: Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Karolinum Press, Prague.

  OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2022): Methodological Approach: Concentric Zones of Prague and Typology of Municipalities in the Central Bohemian Region. In: Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Karolinum Press, Prague.

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Long-term Development and Current Socio-spatial Differentiation of Housing Estates in Prague, Czechia. In: Hess, D., Tammaru, T., van Ham, M. (eds.): Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges. Springer, Cham, 339-360. Dostupné online: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-92813-5.pdf#page365

  Specializované mapy na www.atlasobyvatelstva.cz

  KUKELI, G., NEMEŠKAL, J. (2019): Changes in the buildings´ density and its connection with population in the Central Bohemia Region 2010-2018. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Dostupné online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/gacr-suburbanizace

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/zony-2016

  Mezinárodní seminář

  One thousand and one forms of suburbanisation: comparative research, terminology, methods. Hlavní příspěvky: Steven Logan (University of Toronto, Kanada), Roger Keil (York University, Kanada), Konstantin Grigorichev (Irkustská státní univerzita, Rusko), Martin Ouředníček (Univerzita Karlova, Česko). 16. června 2021 online webinář.

  Závěrečná zpráva projektu

  OUŘEDÍČEK, M. (2022): Contemporary changes of social environment within the Czech suburbs. Závěrečná zpráva projektu. Dostupné zde.

   

 • OUŘEDNÍČEK, M.: Predikce urbanizačních procesů a budoucnost suburbanizace v Česku. 7. Brněnská konference urbánních studií – Města budoucnosti. Brno, 21.-22. 11. 2019.

  HORŇÁKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, N.: Pryč ze suburbií? Rezidenční strategie empty-nesterů a jejich dospělých dětí. 7. Brněnská konference urbánních studií – Města budoucnosti. Brno, 21.-22. 11. 2019.

  OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J.: Czech suburbanization in post-transformation era – the development, evaluation and challenges. Suburban Revolution and Peripheral Urban Territories in the Post-Soviet Space. Ulan-Ude, Gremyachinsk, Rusko, 13.-16. 11. 2019.

  KUKELI, G., OUŘEDNÍČEK, M.: The diversification of suburban growth models within the Prague Urban Region. CAT-ference: 8th International Urban Geographies of Post-communist States conference. Belěhrad, Srbsko, 25.-29. 9. 2019.

  KLSÁK, A., OUŘEDNÍČEK, M.: Do foreigners tend to suburbanize in the Prague metropolitan region? CAT-ference: 8th International Urban Geographies of Post-communist States conference. Belěhrad, Srbsko, 25.-29. 9. 2019.

  DVOŘÁKOVÁ, N., HORŇÁKOVÁ, M.: Moving away from the suburbs? Residential strategies of empty-nesters. CAT-ference: 8th International Urban Geographies of Post-communist States conference. Belěhrad, Srbsko, 25.-29. 9. 2019.

  KUKELI, G., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z., KLSÁK, A.: Typologies of the suburban morphologies in Prague’s hinterlands. 7th EUGEO Congress, Galway, Irsko, 15.-18. 5. 2019.

  NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A., DVOŘÁKOVÁ, N.: Contemporary trends in population change and migration in Central Bohemia. Typologies of the suburban morphologies in Prague’s hinterlands. 7th EUGEO Congress, Galway, Irsko, 15.-18. 5. 2019.

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P.: Towards ordinary quarters: State and municipal policies and marketization transforming housing estates in Prague. “Workshop on Contemporary Social Trends, Policy Initiatives and Planning Measures in Large Housing Estates, Talin, Estonsko, 24.-25. 1. 2019.

  KLSÁK, A.: Využití nástroje ArcGIS Collector při terénním šetření v pražských suburbiích. Konference GIS Esri v ČR, Praha, Česko, 7.-8. 11. 2018.

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M.: To what extent do the majority population and foreign citizens participate on urbanisation processes? Testing spatial assimilation in Czechia“. East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. Krakov, Polsko, 5. 10. 2018.

  OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P.: Suburbanization of Foreigners in Prague Urban Region. East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. Krakov, Polsko, 5. 10. 2018.

  OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A.: Suburbanizace cizinců v Pražském městském regionu. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. sjezd České geografické společnosti: Geografia na vzostupe? Bratislava, Slovensko, 4.-8. 9. 2018.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace