Skip to main content

Výzkum kontraurbanizace v České republice: Migrace na venkov, životní styl a proměny rezidenčních preferencí


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Doba řešení

2010 - 2011

Hlavní řešitel/ka

Martin Šimon

Externí řešitelé

Loquenz J.

  • Měnící se vztah mezi městem a venkovem, mezi moderní společností a tradiční komunitou byl vždy v centru zájmu mnohých výzkumníků. Dnes na základě mnohých výzkumů víme, že dualita životních stylů města a venkova je spíše zdánlivá, že město a venkov tvoří pomyslné krajní body kontinua. Přesto ale stále existují podstatné rozdíly v životních stylech a fungování každodennosti v obou typech prostředí.

    Navrhovaný projekt si klade za cíl analyzovat fenomén kontraurbanizace v České republice a vypracovat typologii migrantů z měst na venkov. Jaké motivace vedou obyvatele k odstěhování se z města? Co je láká ve venkovském prostoru? Zachovají si migranti svůj městský životní styl i ve venkovském prostoru, nebo se přizpůsobí okolnímu prostředí? Jaký přínos či rizika představuje příchod městských migrantů pro kulturu tradičních venkovských oblastí? To jsou klíčové otázky, k jejichž zodpovězení navrhovaný projekt přispěje.
    Projekt využívá kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, které jsou využívány v geografickém či sociologickém výzkumu, a umožňuje tak propojit silné stránky metod z obou disciplín.

    Výzkum kontraurbanizace navazuje na studie zabývající se suburbanizací. Předávání znalostí a zkušeností z výzkumu obou procesů přináší pozitivní synergii a přispívá k lepšímu poznání a pochopení současné rezidenční decentralizace v České republice.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace