Skip to main content

What about your locality? Life-course differences in experiencing and perceiving residential neighbourhoods


Poskytovatel

START Programme

Doba řešení

2021 - 2023

Hlavní řešitel/ka

Pavel Frydrych


Anotace

Projekt zkoumá, jak odlišné skupiny rezidentů zažívají, vnímají a jsou spokojeni se svým rezidenčním sousedstvím. Konceptuální rámec fází životního cyklu byl vybrán, protože umožňuje analyzovat postoje populačních skupin různých životních fázích vůči rezidenčnímu prostředí v kontextu současné fragmentace drah bydlení, životních stylů a rezidenčních preferencí měnící se pod vlivem celospolečenských proměn. Téma je analyzováno prostřednictvím výzkumu funkčních a emocionálních vazeb rezidentů s různými atributy jejich rezidenčního prostředí a sousedství. Porjekt se zaměřuje na Pražský metropolitní region a využívá kvalitativní metodologický rámec sběru dat a jejich analýzy (polostrukturované rozhovory). Pochopení subjektivních postojů rezidentů k rezidenčnímu prostředí představuje klíčový element k porozumění vývoje současných měst, a může posloužit jako podklad k formulaci efektivních nástrojů urbánních sociálních a rozvojových politik.

 • Projekt je podpořen grantovým schématem Univerzity Karlovy START Programme pod číslem START/SCI/119.

  Projekt je zpracováván v anglickém jazyce, více informací o něm proto naleznete zde.

 • Cílem projektu je zkoumat dané téma perspektivou tří populačních skupin v různých životních fázích žijící v rozdílných typech sousedství (děti ze suburbií, mladé rodiny ze sídlišť, rezidenti staršího věku z vnitřního města).

  Projekt je zpracováván v anglickém jazyce, více informací o něm proto naleznete zde.

 • FRYDRYCH, P., GHAFOURIAZAR, N., HORŇÁKOVÁ, M., SÝKORA, J. (2023): What about your locality? Life-course differences in experiencing and perceiving residential neighbourhoods. Final Report. 

  FRYDRYCH, P. (2023): Changes in children’s rhythms of everyday life during the COVID-19 pandemic in a small town in the Prague metropolitan area. Children’s Geographies.

  SÝKORA, J., HORŇÁKOVÁ M., VISSER, K., BOLT, G. (2022): ‘It is natural’: sustained place attachment of long-term residents in a gentrifying Prague neighbourhood. Social & Cultural Geography. 

   

 • Letní škola

  5.-15. Září, 2022 – Letní škola  – Vienna, Austria-Belgrade, Serbia-Athens, Greece – The urban housing market in Central and Southern Europe (Niloufar Ghrafouriazar)

  Konference

  Srpen 2022, ENHR The struggle for the right to housing, příspěvek: From childhood to old age: Life-course differences and similarities in the perception of residential environment (Pavel Frydrych, Marie Horňáková, Jan Sýkora)

  30. srpna-2. září 2021, ENHR Unsettled Settlements: Housing in Unstable Contexts, příspěvek: ‘It is natural’: life course as a key element of long-term residents’ place attachment in a gentrifying Prague neighbourhood (Jan Sýkora, Marie Horňáková)

   

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace