Skip to main content

Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS


Poskytovatel

Ministerstvo kultury České republiky

Označení projektu

DF12P01OVV033

Doba řešení

2012 - 2015

Hlavní řešitel/ka

Martin Ouředníček

Externí řešitelé

Netrdová P.

Riška M.

Pavlína Marvanová

Martin Křivka

Eva Novotná

Eva Semotanová

Jiří Musil

Lucie Kupková

Hana Kühnlová


Anotace

Projekt zpřístupňuje kulturní dědictví ve formě kartografických a statistických dat a vědeckých textů široké obci uživatelů a umožňuje využití výsledků výzkumu ve vzdělávání založeném na poznání národní a regionální identity a kultury.

  • Projekt zpřístupňuje kulturní dědictví ve formě kartografických a statistických dat a vědeckých textů široké obci uživatelů a umožňuje využití výsledků výzkumu ve vzdělávání založeném na poznání národní a regionální identity a kultury. Využívá prostředí GIS a internetu (IMS) pro prezentaci historického vývoje regionů České republiky v českém a anglickém jazyce se zaměřením na cílové skupiny studentů, odborníků, krajanských spolků a ve výuce bohemistiky, demografických, historických, politologických a geografických souvislostí vývoje českého obyvatelstva v období od vzniku Československa do současnosti. Tak přispívá k systematickému a mimořádně efektivnímu využívání moderních technologií ve společenských a humanitních vědách pro vzdělávání nejen v rámci České republiky, ale v globálním měřítku, kde posiluje informovanost o české historii a specifikách jednotlivých regionů. Cílem projektu je zpřístupnit historická prostorová a statistická data pro využití v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Předpokladem je digitalizace hranic státu, krajů a okresů v letech 1921-2011 pro území současné České republiky a dále městských obvodů a katastrálních území v Praze. Soubory ve formátu shp umožní statistickou a kartografickou analýzu historických dat s využitím všech současných nástrojů GIS. Databáze bude naplněna údaji ze všech dosavadních populačních cenzů až do úrovně okresů, v Praze do úrovně katastrálních území. Historický populační vývoj a vývoj národnostní, jazykové, demografické a sociální struktury obyvatelstva v období 1921-2011 bude ve formě specializovaných map, Historického populačního atlasu a výstavy důležitým interaktivním podkladem pro rozhodování státní správy, regionálních a místních samospráv. Samostatným cílem je aplikace výsledků do oblasti všech stupňů vzdělávání, prezentace na mezinárodních konferencích a v domácích a mezinárodních vědeckých publikacích.

  • Cílem projektu je zpřístupnění historických a statistických dat v prostředí GIS. Více na oficiálních stránkách projektu.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace