Skip to main content

Autoři/Authors

Veronika Petříková

Ondřej Sládeček

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2019

Název publikace/Name

Slovenská suburbanizace v rakouském a maďarském zázemí Bratislavy (případová studie Rajka a Kittsee)

Abstrakt/Abstract

Výzkumná zpráva o přeshraniční suburbanizaci v okolí Bratislavy v maďarském a rakouském pohraničí vznikla na základě práce studentů předmětu Metody terénního výzkumu v sociální geografii v letním semestru 2019. Cílem práce je analyzovat suburbanizaci v maďarské obci Rajka a rakouské obci Kittsee a vzájemně je porovnat. Suburbánní procesy v této oblasti započaly v 90. letech v období po pádu železné opony v státních hranicích a dále sílily s uvolněním režimu na hranicích po vstupu do EU a Schengenského prostoru. Svůj vliv mělo i zavedení eura na Slovensku, které zemi přiblížilo Rakousku. Byly použity metody terénního průzkumu s využitím tabletů. Byly vyznačeny nové i rozestavěné domy rezidenční a komerční suburbanizace do mapové aplikace Collector for ArcGIS. Na internetu byl učiněn průzkum cen nemovitostí, nalezeny statistické údaje o obyvatelstvu a zjištěno, jak je migrace Slováků vnímána slovenskými, českými, rakouskými i maďarskými médii.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace