Autoři/Authors

Martin Šimon

Loquenz J.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Amenitní migrace

Citace/Citation

LOQUENZ, J., ŠIMON, M. (2013): Amenitní migrace. Geografické rozhledy, 118, č. 2, s. 26–27.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace