Skip to main content

Autoři/Authors

Jana Jíchová

Petra Bartolomová

Tereza Gelná

Petr Musil

Martin Šimon

Ondřej Špaček

Jan Vanžura

Lenka Vojáčková

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2007

Název publikace/Name

Bílá Voda: Případová studie periferní obce

Abstrakt/Abstract

Případová studie zaměřená na studium problémů periferních oblastí Česka byla zpracována v rámci kurzu „Metody v sociální geografii“ v obci Bílá Voda na Javornicku. Obec byla vybrána na základě analýzy statistických dat ČSÚ. Následující intenzivní terénní šetření v lokalitě mělo zkoumat vnímání problémů, jejich příčin i možností řešení samotnými obyvateli obce. Během terénního výzkumu byly provedeny rozhovory s klíčovými aktéry i malé výběrové šetření obyvatel obce. Výsledky jsme následně konfrontovali s pohledem, který nám poskytují dostupné obecní statistiky. Cílem bylo posoudit, zda na první pohled nepříznivé podmínky periferní obce (vysoká nezaměstnanost, špatná dopravní dostupnost, nízká úroveň služeb) jsou takto pociťovány i samotnými obyvateli, zda v nich spatřují největší problém a jaké cesty rozvoje by mohly být pro obec vhodné. V následujících několika kapitolách seznámíme čtenáře s lokalitou a výsledky našeho výzkumu. Pokusili jsme se kombinací kvantitativních i kvalitativních metod nastínit situaci v obci Bílá Voda. Přestože se jedná o výzkum provedený v rámci výuky s převážně pedagogickým účelem, myslíme si, že získané výsledky jsou zajímavé i samy o sobě, jak pro zkoumanou lokalitu, tak pro obecnější úvahy o problémech a možnostech rozvoje marginalizovaných českých obcí.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace