Skip to main content

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2009

Název publikace/Name

Budou česká sídliště místy bydlení chudých?

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2009): Budou česká sídliště místy bydlení chudých? Era 21, 9, č. 1, s. 53-54.

Abstrakt/Abstract

Článek představuje tři možné scénáře budoucího vývoje sídlišť v České republice a upozorňuje na rizika sociální degradace v některých sídlištních lokalitách. Rostoucí etnická diverzifikace, demografické stárnutí populace, úpadek veřejných prostor a malá zodpovědnost místních vlád představují hlavní zdroj problémů v budoucím vývoji našich sídlišť. The article offers three general scenarios of housing estates´ development in the Czech Republic and describes the potential risks of social degradation. Growing ethnical diversification, aging of demographic structure, deterioration of public spaces and the lack of responsibility of local governments seem to be the most likely future problems for the Czech housing estates.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace