Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Lucie Pospíšilová

Wagner M.

Hauschke D.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2014

Název publikace/Name

Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov

Citace/Citation

WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov. Geografické rozhledy, 23, 5, s. 14–16.

Abstrakt/Abstract

V době vysoké každodenní mobility obyvatel se musíme ptát, zda nám statistiky o počtu rezidentů a jejich struktuře stačí k poznání jednotlivých městských lokalit. Vezměme si příklad pražského Václavského náměstí. Ve srovnání s jinými lokalitami zde trvale bydlí jen málo obyvatel. Ve skutečnosti je však náměstí pulzujícím místem, kde se po celý den pohybují tisíce lidí. Článek ukazuje jedinečný pohled na každodenní fungování území, které nemá trvalé obyvatele, přesto však žije svým každodenním životem – vysokoškolského areálu na okraji pražského centra – Albertova. Vychází z konceptu denního rytmu, který hodnotí krátkodobé proměny lokalit a jejich funkcí pomocí detailního sledování pohybu a aktivit uživatelů. Nabízí alternativní pohled na poznávání „dobře známých“ míst každodenního života (domov, škola aj.).

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace