Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Lucie Pospíšilová

Wagner M.

Hauschke D.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2014

Název publikace/Name

Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov

Citace/Citation

WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov. Geografické rozhledy, 23, 5, s. 14–16.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace