Skip to main content

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2018

Název publikace/Name

Jsou místa koncentrace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi

Citace/Citation

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Jsou místa koncentrace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi. In: Lubelcová, G. (ed.): Paralely a divergencie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Univerzita Komenského v Bratislave, s. 85-95.

Abstrakt/Abstract

Cílem příspěvku je představit nový analytický přístup měřící společenskou škodlivost kriminality v místech, který má praktickou aplikaci v prevenci kriminality a policejní praxi. Rostoucí využití geolokalizovaných dat o kriminalitě a platnost zákona o koncentraci kriminality v místech nám umožňuje exaktně změřit míru společenské závažnosti kriminality v jednotlivých ulicích města. K tomu využijeme data o trestné a přestupkové činnosti ze středně velkého českého města za období tří let. Výsledná mapa koncentrace společenské závažnosti kriminality (harmspots) nám umožňuje nejen unikátní srovnání s místy koncentrace kriminality (hotspots), ale i identifikaci lokalit s nejvyšší prioritou pro prevenci kriminality. Uvedená metodika hodnocení společenské závažnosti kriminality v místech je podle našeho názoru vhodná jak pro praxi, tak pro experimentální kriminologický výzkum.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace