Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2002

Název publikace/Name

Města druhého tisíciletí

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Města druhého tisíciletí. Geografické rozhledy, 11, č. 3, s. 58-61.

Abstrakt/Abstract

Polovina světového obyvatelstva žije ve městech. Zatímco před 200 lety na třicet venkovanů připadal jen jeden obyvatel města, je v současnosti tento poměr vyrovnán. Rychlé tempo růstu měst je dnes charakteristické pro státy rozvojového světa. V přeplněných chatrčích na okrajích Bangkoku, Limy, Monrovie a stovek dalších měst Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky se koncentrují nejpalčivější problémy současného světa. Kolem Los Angeles, Frankfurtu nebo Washingtonu se rozvíjejí nové prostorové formy měst. Internet, mobilní telefony a rychlostní doprava zmenšují prostor mezi takovými městy a za lidmi se do původních venkovských prostorů přesouvají i služby a pracovní místa. Fyzické prostředí i sociální struktura postsocialistických měst se přeměňují takřka před očima a v metropolích jednotlivých regionů se začínají uplatňovat podobné ekonomické a sociální procesy jako ve vyspělých městech na západě. Jak se liší vývoj měst ve třech odlišných oblastech současného světa?

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace