Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2019

Název publikace/Name

Proměny plánování a rozhodování v území v transformačním období

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Proměny plánování a rozhodování v území v transformačním období. Urbanismus a územní rozvoj, 22, č. 5, s. 24-26.

Abstrakt/Abstract

Třicet let svobody a demokracie znamenaly mimo jiné také významné proměny plánování a rozhodování v území. Cílem článku je kritická reflexe přístupů k územnímu a regionálnímu plánování a zamyšlení nad rozhodováním v území na lokální a regionální úrovni v transformačním a posttransformačním období v Česku.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace