Autoři/Authors

Lukáš Bajt

Stanislava Bicanová

Kateřina Hovorková

Jana Korytářová

Vlasta Mašková

Sylva Švihelová

Markéta Worschová

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Rezidenční suburbanizace v obci Kamenice

Abstrakt/Abstract

Výzkumná zpráva se zaměřuje na oblast tzv. rezidenční suburbanizace, tedy na proces související se stěhováním obyvatel a jejich bydlením. „V případě rezidenční suburbanizace sledujeme především výstavbu nového bydlení v zázemí města a postupný odliv lidí z jádrového města do nových rodinných (v poslední době i bytových) domů v okolních obcích. “ [Ouředníček a kol. 2008]. Na rezidenční suburbanizaci může být nahlíženo nejen z pohledu typů, ceny a lokalizace rostoucí rozvolněné zástavby s nízkou hustotou na předměstí, ale také jako na proces měnící sociální prostředí způsobující odliv bohatších a aktivnějších obyvatel, mladých rodin z městských center [Baše, Cílek 2005]. Výsledkem suburbanizace jsou nejen nově vznikající satelitní městečka, homogenní rezidenční čtvrtě, kde developeři vytváří luxusní samostatné či řadové jedno či dvoupodlažní bydlení zejména v rodinných domech se zahradou bez návaznosti na stávající zástavbu obce, ale probíhá i prostřednictvím rekonstrukcí uvnitř již existující zástavby [Sýkora 2003].

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace