Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2007

Název publikace/Name

Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky

Citace/Citation

NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2007): Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky. Urbanismus a územní rozvoj, 10, č. 5, s. 34-39.

Abstrakt/Abstract

Článek je zaměřen na identifikaci a hodnocení nejvýznamnějších procesů sociálně prostorové diferenciace v České republice v současnosti. Výzkum je založen na metodě Delphi, která využívá názorů odborníků na míru diferenciace a společenskou závažnost sledovaných procesů. Za nejzávažnější procesy lze považovat marginalizaci a prostorovou koncentraci sociálně slabých skupin obyvatelstva a zhoršující se kvalitu života ve venkovských a periferních lokalitách. Text je jedním z výstupů Národního programu výzkumu II podpořeným MŠMT ČR.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace