Skip to main content

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí. In: Svobodová, H. ed.: Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 246-255.

Abstrakt/Abstract

V posledních dvou desetiletích dochází k významné proměně migračních preferencí i migračního chování obyvatelstva v Česku. Tato tendence je ovlivňována postsocialistickou transformací i demografickými, ekonomickými a technologickými změnami uplatňujícími se v Evropě. Příspěvek přináší dokumentaci migrační bilance v posledních dvou desetiletích (1992-2010) se zvláštním zaměřením na kategorii nejmenších obcí s méně než 500 obyvateli. Empirická část využívá individuální migrační data v podrobnosti obcí Česka a členění sídelního systému na urbánní, suburbánní a rurální obce. Právě vymezení suburbánní zóny umožňuje odlišit předměstské lokality integrované do městských regionů od odlehlejšího venkova. Cílem příspěvku je zodpovědět na otázku, zda současné migrační zisky velmi malých obcí souvisí s postupnou difúzí suburbanizačního procesu, či získávají spíše venkovské oblasti. v další části hodnotíme strukturu migrantů a diskutujeme důvody a přínosy migrace na venkov pro lokální komunity.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace