Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje. Geografické rozhledy, 20, č. 3, s. 2-5.

Abstrakt/Abstract

Suburbanizace patří v současném geografickém výzkumu k jednomu z nejvíce diskutovaných témat a postupně proniká v debatách o satelitních městečkách a sídelní kaši i do médií a k širší veřejnosti. Suburbanizace je nejdynamičtější proces přeměny sídelního systému v postsocialistické Evropě a přináší řadu dopadů na sociální a fyzické prostředí metropolitních regionů. Z těchto důvodů je suburbanizace vhodným tématem i pro výuku na středních a základních školách a námětem pro diskuse v hodinách zeměpisu nebo na zeměpisném semináři. Článek je zaměřen především na vysvětlení podstaty procesu suburbanizace, některé jeho dopady a představení rozdílných rolí aktérů suburbánního rozvoje v České republice.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace