Skip to main content

Autoři/Authors

Michaela Boudová

Veronika Kadlecová

Lucia Klimentová

Luboš Matějka

Jan Šatra

Tereza Šíchová

Soňa Ulrychová

Petra Valuchová

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2007

Název publikace/Name

Uhelná: Případová studie

Abstrakt/Abstract

Obec Uhelná se rozkládá v Olomouckém kraji, v okrese Jeseník. Skládá se ze 6 částí: Červený Důl, Dolní Fořt, Horní Fořt, Hraničky, Nové Vilémovice a Uhelná. Katastry správní obce Uhelné se nacházejí téměř uprostřed javornického výběžku v nejzápadnější části Slezska a v sousedství Javorníka. Větší severní část se rozkládá v mírně zvlněné rovině Vidnavské nížiny, menší jižní část v podhůří Rychlebských hor (až 500 m n. m.). Český název Uhelná nese obec teprve od roku 1948 a má připomínat dnes již opět neexistující těžbu hnědého uhlí či lignitu v katastru. Původní název zněl Serksdorf, což byl jen počeštěný tvar německého Sorgsdorfu. Ten vznikl asi ve druhé polovině 13. století. Patřil k Javorníku, resp. k Jánskému Vrchu. Sledované území je součástí Krkonošsko – Jesenické subprovincie. Rozkládá se v oblasti geomorfologických celků: Rychlebské hory, Vidnavská nížina a Žulovská pahorkatina.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace