Autoři/Authors

Martin Šimon

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Únik z měst na venkov

Citace/Citation

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy, 20, č. 3, s. 6-7.

Abstrakt/Abstract

Téma odchodu z města na venkov je nejen námětem filmových či románových příběhů, ale je také předmětem geografického výzkumu. Předložený text si klade za cíl ukázat, kteří lidé nejčastěji odcházejí z města na venkov a jaké k tomu mají důvody. Na příkladech analýzy vyprávění městských migrantů, kteří se trvale usídlili na venkově, ukazuje, jak tito lidé vnímají rozdíly mezi životem ve městě a životem na venkově.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace